Fredag den 25 april 2003 fick Lena Johansson veta att hon skulle sluta sitt arbete i Borås kommun med omedelbar verkan. Anledningen till avstängningen är att Lena två veckor tidigare gjorde en Lex Sarah anmälan på en arbetskamrat.

Det hela började i januari i år. Lena som är personlig assistent lämnade en rapport till enhetschefen där hon berättade att en av hennes arbetskamrater utsatte brukaren för kränkningar, verbala övergrepp och vanvård. En psykiatrisjuksköterska kopplades in och de tre assistenterna fick handledning. Men arbetskamraten tog inte till sig av handledningen, berättar Lena.

— Han utsätter henne för bestraffningar. Han har duschat henne med kallt vatten för att hon hade spottat på sig själv vid duschningen, det har han berättat själv. Det är ständiga hot. Han hotar henne med att hon ska flytta till ett gruppboende om hon inte skärper sig. Om hon är jobbig vid matningen får hon ingen mat.

Till slut bestämde hon sig för att göra en Lex Sarah-anmälan. Chefen som är enhetsansvarig och LSS-handläggare vägrade att ta emot Lenas anmälan och påstod att hon inte hade rätt till det. Lena lämnade då sin anmälan till en annan enhetschef. Från facket fick Lena både råd och stöd. Annars hade hon blivit helt överkörd av arbetsledningen tror hon. De förde hennes talan när hon behövde det.

— Jag visste från början att det skulle sluta så här men hoppades att vårdtagaren skulle få det bättre. Man får tydligen inte slåss för brukarens rättigheter. Den som anmäler får gå. Därför drar många sig för att göra anmälan, säger Lena Johansson.

— Jag känner att jag har blivit straffad. Men jag vet att jag har gjort något för någon annan.