Förra sommaren var jobbig på R:s arbetsplats. Sjukskrivningar ställde till det och det blev ont om såväl boende som personal.

För R blev droppen när en i personalen nekades handledning. Han kritiserade arbetsgivaren i starka ordalag. Då blev han Lex Sarah-anmäld för en händelse som skett månader tidigare.

Vad som egentligen hände är oklart, ord står mot ord. Men i anmälan anklagas R för att knuffa/mota en arg patient. R medger att han blev förbannad, men att såna här händelser skedde ofta. Han säger att hela anmälan är felaktig.

R blev av chefen satt att göra uppenbart förnedrande arbetsuppgifter. Han sjukskrev sig flera gånger under hösten tills han kontaktade facket.

Kommunals sektionsordförande Christina Haaga bekräftar i det stora hela R:s bild av den beskrivna perioden.

— Det handlar om att R påtalade brister och det accepterade inte arbetsgivaren. Han blev omplacerad till andra arbetsuppgifter och det ville inte R ta och då sa han upp sig i slutändan.

Hur tycker du att man har använt Lex Sarah i det här fallet?

— Visst användes Lex Sarah för att bli av med honom.

R har idag ett nytt jobb, men av hänsyn till hans framtid på arbetsmarknaden har vi valt att inte publicera hans namn.