Du tar verkligen upp ett klassiskt tema, ”problem med svärmor.” Detta är ett typiskt triangeldrama, där den outtalade kampen står mellan svärmor och svärdotter och där sonen, sambon, hamnar som en buffert (låter sig bli klämd) mellan två starka rivaler.

Denna kamp blir ofta ännu mer uttalad när sonen är enda barnet. Du som svärdotter tycks klara dig bra i detta drama och låter dig inte provoceras eller dras in i någon maktkamp.
Din oro gäller i första hand din sambo, då du undrar hur han kommer att må på sikt.
Jag tror inte det är en slump att han i dig valt en partner, som behärskar det som han har svårare att göra, nämligen att sätta gränser till hans mamma.

Faran kan möjligen vara att han byter ut en stark ”morsa” mot en annan stark ”morsa” och att du får göra jobbet. Därför är det viktigt, eller snarare står det och faller med, att ni som par tillsammans utför detta viktiga gränssättande arbete till svärmor. Framför allt måste det bli tydligt för henne att hennes son förmedlar att han gör detta av egen fri vilja och inte har hamnat i klorna på en ”elak häxa.”

Se också mina tidigare kolumner ”Sätt gränser för mamma” och ”Visst tål mamma att höra sanningen.”