Demokratiöverskottet,

demoraliserar,

samfundsgemenskapen,

värdekonservatismens grundvalar.

Jämlikhetsraseriets kravmaskiner,

har attitydproblem,

saknar respektavstånd.

De bidragssmarta,

långtidssjuka,

snyltar,

tär,

fuskar,

saknar förändringsbenägenhet.

Kraftfulla finansiella muskler,

tar ledarskap,

når lönsamhet,

sanerar statens finanser,

vinner marknadsandelar,

utan gränser,

stoppar löneepidemin,

skär neråt.

Offentligt tärande sektorn,

slimmas,

just in time,

avknoppas,

upphandlas,

konkurrensutsätts,

på privat arena.

Arbetskraftsinvandrarna,

kostnadsbesparar,

dämpar lönespiralen,

skenande lönekostnader,

galopperande inflation,

görs anställningsbara,

ökar sysselsättningen,

i sektorn som tär,

med kostnadsproblem,

lönebildningen dämpas,

kontrolleras.

Signaler skickas ut,

av orddebattörer,

med problemformuleringsföreträde,

skolade i ordfabrik,

klart kundfokus,

med argumentationsteori,

åtgärdar för vidmakthållande.

Åsiktskonsumenterna insuper,

i upplevelseindustrin,

mediala flödet,

i gränslös marknad,

vidgar sina sinnen,

känner respektavstånd.

Några landar mjukt,

med stöd fallskärm,

bara för att de är värda det,

värnas om,

färdas väl,

i välfärden.

Har sexpåfyllnadsbehov,

bara för att de är värda det,

cash flow,

just in time.