Statistiska Centralbyråns undersökning i maj visar att allt fler kommunalare inte kan eller vill uppge något parti som de sympatiserar med.

För ett halvt år sedan svarade 18,7 procent ”vet ej”. Idag är det så många som 25 procent som svarat så.

Vänsterpartiets tillbakagång är den största förändringen under senaste halvåret. Stödet har minskat med 3,6 procentenheter ner till 14,6 procent. Schymans skatteaffärer och avhopp som partiledare lär spela en stor roll för det minskade förtroendet.

Det är fem år sedan, maj 1998, som vänsterpartiet hade så lågt stöd. Månaderna före valet 1998 hade partiet bottennoteringen 12,8 procent.

Miljöpartiet, som för ett år sedan låg nere på bottennivån 1,9 procent, fortsätter att klättra upp till 6,2 procent. Partiet är nu det tredje största bland kommunalarna. Fortfarande är stödet bara två tredjedelar jämfört med för fem år sedan.

Folkpartiet behåller idag det stora stöd man vann under valrörelsen. I maj för ett år sedan var stödet nästan obefintligt, 0,5 procent. Sedan steg det till 6,6 procent i november. I dag är siffran 6 procent.

Räknar vi samman siffrorna för de fyra borgerliga partierna blir det drygt 20 procent. I stort sett är nivån densamma som för ett halvt år sedan.

Socialdemokraterna har under senaste halvåret klättrat upp med 2,4 procentenheter. I dag får partiet 58,2 procent. Det är en förhållandevis hög siffra om vi jämför med de senaste årens mätningar. Dock lägre än inför valet förra året då stödet var hela 63,2 procent.

Maj 2003 Senaste halvåret

c 4,2 % -0,6 %

fp 6,0 % -0,7 %

m 4,9 % -0,7 %

kd 5,7 % +0,8 %

mp 6,2 % +2,5 %

s 58,2 % +2,4 %

v 14,6 % -3,7 %