När förhandlingarna väl kom i gång gick det snabbt. De första kontakterna med medlarna togs den 26 maj. Två dagar senare var avtalet klart.

Den varslade strejken bland 18.000 buss- och spårvagnsförare blev inte av.

— Vi anser att vi har vunnit första ronden och fått ett bra avtal, sade Kommunals ordförande Ylva Thörn vid en hastigt sammankallad presskonferens.

Den andra ronden börjar vid de lokala löneförhandlingarna, menade Thörn, då löneutrymmet ska fördelas.

I det uppsagda avtalet fanns en individgaranti på 250 kronor. I det nya avtalet finns ingen sådan garanti. Alla pengar ska fördelas i lokala förhandlingar.

Kommunal sade upp avtalet för 2003 med motiveringen att lönegapet mellan medlemmarna och verkstadsarbetarna måste minskas. På fyra år skulle först Kommunals yrkesgrupper med gymnasial utbildning komma ifatt.

2002 tjänade en kommunalare 84,5 procent av vad verkstadsarbetaren gör. Enligt Kommunals prognos minskar, med det nya avtalet, gapet med 0,3 procent i år. Men räknat i kronor ökar gapet från 2 950 kronor i månaden till 3 000.

Ylva Thörn har förhoppningar om att de lokala förhandlingarna ska ge mer pengar. Speciellt trycker hon på avtalets skrivningar om ”lägst utrymme”. Många lokala politiker har givit sitt stöd till Kommunals krav, se vår enkät på nästa uppslag.

— Nu får de visa lokalt vad man vill uppnå med det stödet. Nu fortsätter vår lönefajt lokalt. Därför är det alldeles för tidigt att säga att det här är ett misslyckande.

Räknat på heltid ger avtalet i genomsnitt lägst 635 kronor första året och 410 kronor det andra året.

För vissa grupper lyckades Kommunal till slut få upp lägstalönerna till 14 000 kr.

Avtalet är totalt värt 3,95 procent det första året, att jämföra med de 3,5 procent som fanns i det avtal Kommunal sade upp förra året. Arbetsgivarnas första bud låg på 3,2 procent. Under det andra året är avtalet värt 2,45 procent.

Var det värt att strejka för det här avtalet?

— Ja absolut, annars hade vi inte ens fått det här. Vi har tagit ett viktigt kliv för att uppvärdera våra medlemmars jobb, för högre lägstalöner. Vi ska glädjas åt de positiva delarna, säger Ylva Thörn.

Avtalet innehåller ingen klausul om uppsägning. Förbundsstyrelsen har beslutat att alla som strejkat får full ersättning för lönebortfallet.