Byggnads förbundsstyrelse skulle på fredagen ta ställning till Kommunals begäran om sympatiåtgärder. Resultatet blev att förbundet ger sitt arbetsutskott mandat att när som helst lägga varsel om sympatiåtgärder.

— Arbetsutskottet har fullmakt att lägga varsel om förhandlingarna skulle bryta ihop, säger Hans Tilly.

I ett uttalande förklarar Byggnads att de ger Kommunal sitt fulla stöd i den pågående konflikten.

— Det var en mycket enig styrelse som ställde sig bakom det, säger Tilly.

Vilka objekt som kan komma i fråga för eventuella sympatiåtgärder vill Byggnads inte gå in på med tanke på förhandlingssituationen.