Året innan rapporterades 893 anmälningar in till Socialstyrelsen. Antalet Lex Sarah-fall har med andra ord minskat med 266 på ett år.

— Det är i sig inget mått på att kvaliteten har blivit bättre. Men visst kan man tolka det så att kommunerna har fått bättre rutiner i verksamheten för att förhindra anmälningar, säger Tom Eriksson på Socialstyrelsen.