Perukbusken (cotinus coggygria) brukar man ofta se odlad som en pampig solitärbuske. Om beskärning är nödvändig handlar det om gallring och avlägsnande av gamla, döda och trängda grenar. Klipp eller såga av dem alldeles över markytan. Lämplig tid är nu och fram till
lövsprickningen. Annars väntar man till efter blomningen.