Kommunaltjänstemännen lägger ned arbetet på uppmaning av Kommunal. Det rör sig främst om fritidsledare samt maskinister och tekniska driftsledare.

— Vi har haft problem med att arbetsgivarna försökt att få oss att utföra de strejkande kommunalarnas arbetsuppgifter. Därför går vi nu ut i strejk till stöd för Kommunal, säger Per-Olof Persson, i SKTF:s konfliktutskott.

Elektrikerna lägger ned arbetet på arbetsplatser och bolag som tillhör kommuner och landsting. Undantagna är vård och omsorg.

Konflikten sägs handla om de pressade byggtiderna som sliter ut elektrikerna i förtid. Arbetsgivarorganisationen EIO anklagas att ta mer hänsyn till byggherrarna än elektrikernas hälsa. Strejken pågår tills Kommunal har fått ett nytt avtal eller elektrikerna och EIO är överens.

Elektrikerförbundet har uttalat sitt stöd för Kommunals lönekamp. Utslitna elektriker behöver vård och omsorg av kompetent personal. Till det behövs löner för att klara rekryteringen, menar förbundet.

I dag avslutade Grafikerna sin kongress. Den tog ett enhälligt uttalande till stöd för Kommunals kamp för högre löner.

”Vi anser att det är dags att uppvärdera det arbete som utförs i kommuner och landsting, av i huvudsak kvinnor.

Grafiska Fackförbundet delar Kommunals uppfattning, att det kan bli omöjligt i framtiden att rekrytera människor till de arbeten, som idag utförs av Kommunals lågavlönade medlemmar.

För att strejken ska bli framgångsrik, måste övriga LO-förbund och den samlade arbetarrörelsen sluta upp bakom Kommunal.

Vi kräver också att lokala politiker och arbetsgivarföreträdare respekterar Kommunals åtgärder i konflikten”, sägs det i uttalandet.

Den nyvalde ordföranden Jan Österlind säger att det är märkligt när LO-företrädare går ut och kritiserar Kommunal offentligt under pågående lönekamp.

– Jag är kritisk till en del kompisars uttalanden, men jag vill inte nämna några namn eller exempel på vad de har sagt. Då fortsätter bara de offentliga påhoppen. Istället behöver vi mer idédebatt om vad som förenar oss och syftet med vår verksamhet, säger han.