Den veckolånga strejken gjorde att planerade operationer fick ställas in. Sex medicinavdelningar berördes och 60 sängplatser drogs in. Sammanlagt 120 medlemmar strejkade, förutom undersköterskor på vårdavdelningarna även vårdplatskoordinatörerna och resursteamet.