Mina känslor ligger i min mun

färdiga att spottas ut.

De är gamla och smakar illa

men stängd är min dumma trut.

Om jag kunde dem ventilera

släppa ut alla leda troll,

kanske känslorna nyansera

och glömma gammalt groll?

Men jag spottar inte gärna

för det tycker jag är fult,

så trollen är där inne

och stängd är min dumma trut.