På strejkens första dag kom det socialdemokratiska kommunalrådet Leif Persson och öppnade grindarna på Gräfsåsens soptipp i Östersund.

— Min skyldighet mot medborgarna, hävdade han och ansåg att kommunens invånare skulle kunna råka illa ut om inte sophämtningen fungerar.

— Strejkbryteri, menar Kommunals ombudsman i Östersund.

Jan Oskarsson, ombudsman i Boden har skickat en rapport om strejkbryteri till förbundskontoret. Det gäller Brändkläppens soptipp där sopkrossen är igång trots att arbetsuppgiften normalt utförs av en kommunalare.

— Det är helt klart fråga om strejbryteri, anser han.

Kommunal i Strängnäs har lämnat in en rapport om soptippen Kvitten där en person är uttagen i strejk. Övriga tre anställda är SKTF:are och verksamheten är igång som vanligt. Kommunals sektionsordförande Gunbritt Fransson menar att det är strejkbryteri eftersom arbetet som utförs på soptippen ligger inom Kommunals avtalsområde och att tippen borde stängas helt.

— Hur som helst borde verksamheten inte vara öppen till 100 procent, eftersom vår medlem utför 25 procent av arbetsuppgifterna.

I Flen stängdes Frutorpstippen och all sophämtning i kommunen ställdes in. Kommunal tillåter att sopor körs till externa soptippar men Flens kommun (!) hävdade att det skulle vara strejkbryteri. Beslutet ändrades efter ett par dagar och Flens sopor forslas nu de två milen till Katrineholm.