— KFS och vi står ännu längre ifrån varandra än vad vi och Kommunförbundet gör, säger Kommunals ombudsman Annica Jansson.

Kommunals krav är identiska med de yrkanden som lagts fram i förhandlingarna med Kommun- och Landstingsförbunden, det vill säga ett löneutrymme på 5,5 procent och lägstalöner på 14.000 kronor. KFS vill inte ha något som helst löneutrymme inskrivet i ett centralt avtal utan kräver att all lönebildning ska skötas i lokala förhandlingar.

— Det är det vi strävar efter och vi har lagt det yrkandet i och med att avtalet har sagts upp, säger KFS förhandlingschef Erik Ackebo.

Cirka 1.500 medlemmar berörs som är anställda i kommunala och landstingsägda bolag samt några mindre privata vårdföretag och skolor. Förhandlingarna gäller endast fem avtal med KFS som sades upp i december förra året. Det gäller bland annat fastighetsskötare som går på Fastighets- och Näringsavtalet, och anställda vid turism- och fritidsansläggningar som är kommunala bolag. Även vissa storhushåll, friskolor och privata vårdarbetsplatser berörs.

Andra KFS-avtal som gäller till exempel parkeringsvakter och anställda i renhållningsbolag med mera har inte sagts upp.

Samma medlare är inkallade som försökt medla mellan Kommunal och Kommun- och Landstingsförbunden, det vill säga Rune Larsson, Isa Skoog och Claes Stråth.

Några möten är inte inplanerade ännu utan medlarna väntar på att parterna ska ta initiativet.

Ytterligare ett avtal är formellt sett under förhandling. Det gäller vårdavtalet med Arbetsgivaralliansen, dit ideella organisationer på vårdområdet är anslutna. Men de har bara haft ett möte där de bestämde sig för att vänta med förhandlingar. Och Arbetsgivaralliansen har inget intresse av att teckna avtal med ett innehåll som skiljer sig från det som kommer att gälla för kommun- och landstingsanställda, enligt Annica Jansson.

— Där är vi överens om att vi bara avvaktar avtalet med kommuner och landsting, säger hon.