1.500 kommunalare i Halmstad och 1.200 i Gävle kommer att tas ut i strejk den 23 april och arbetsuppgifterna förklaras i blockad. Undantag görs för dem som arbetar inom äldre- och handikappomsorgen, psykiatrin, räddningstjänsten samt kommunens sjuk- och hälsovård.

— Vi känner att efter de här buden som har kommit är det bra att Kommunal säger ifrån, säger Lena Ottosson, ordförande i Kommunal Halland. Nu ska vi organisera oss lokalt och få ut med information till medlemmar och arbetsgivaren om strejken.

— Det här var vad medlemmarna ville, säger Åsa Persson, ordförande för Kommunal i Gävleborg om strejkvarslet. Medlemmarna har stort engagemang och kampanda. Det är nu eller aldrig.

Kristina Svalstedt är ordförande för Kommunal i Örebro län. Också hon berättar att medlemmarna är positiva till strejken och att kampandan har varit stor hela tiden.

— Vi vill kämpa för ett bättre avtal. Även om strejken bara gäller för en vecka, blir det en markering för allmänheten så att vi får opinionen med oss.

På universitetssjukhuset i Linköping berättar ordföranden för sektion 2, Gunilla Axelsson att de känner sig lite tagna på sängen. Där kommer 91 kommunalare att strejka på en infektionsklinik och 3 geriatrikavdelningar.

— Det finns en stor strejkvilja. Medlemmarna känner att det här är det enda rätta, säger Gunilla Axelsson.