En rundringning bland Kommunals sektioner på de orter som har friår på försök visar att intresset bland Kommunals medlemmar för friår har varit mycket stort.

Ungefär 500 kommunalare har fått friår. En mer exakt uppgift för Kommunals medlemmar eller yrkesgrupper har inte gått att få fram.

Men den sista februari hade 2084 personer friår i Sverige enligt Arbetsmarknadsverket. Enligt AMS var i februari andelen kvinnor med friår 72 procent och andelen män 28 procent. Friåret har prövats som ett försök i tolv kommuner år 2002. Försöket fortsätter under 2003 och 2004 men platserna är redan slut. En ny chans att söka friår kommer inför år 2005 då försöket ska permanentas i hela Sverige om inte något oförutsett händer. Ett principbeslut om att införa friår i hela landet ingår i den uppgörelse som träffades mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet efter valet 2002.

Göteborgs kommun är den kommun som fick flest friårsplatser i försöksprojektet. Ungefär 1.000 personer har kunnat få friår i Göteborg. Av dessa är drygt 200 kommunalare.

Men ombudsman Gunilla Eriksson på Kommunal Väst är inte odelat positiv till friåret som idé.

— Jag är förvånad att så många sökt med tanke på att ersättningen är så låg. Men jag vet att många har tagit ett friår för att de helt enkelt varit utslitna i sina arbeten. På det viset har friåret inte varit rätt. Jag tycker inte att man ska behöva betala själv för att få det drägligt. Ett friår löser inte problemet om arbetsplatsen sliter ner personalen, säger Gunilla Eriksson.

Tanken med friår har varit att både ge personalen bättre hälsa och att ge arbetslösa en chans att komma in på arbetsmarknaden. Men Gunilla Eriksson tycker inte att friåret har nått dem som är i allra störst behov av ett arbete.

— Det är mycket vanligt att arbetsgivare i till exempel vård och omsorg anställer personer som redan har tagit sig in på arbetsmarknaden, kanske som timvikarier eller med deltider. Och med tanke på hur det sparas på åtgärder för de långtidsarbetslösa är 240 miljoner om året till friår inte det som jag tycker att man borde prioritera, säger Gunilla Eriksson.

Gunilla Eriksson säger att hon bygger sina uppgifter på samtal med medlemmar i Kommunal.

I dagarna kommer en första större utvärdering av friårsprojektet i form av en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.