– Budet är för lågt för att kunna ta ett tydligt första steg mot att
minska klyftan mellan Kommunals medlemmar och andra jämförbara
yrkesgrupper, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn. Och vissa
yrkesgrupper får avstå löneökningar för att andra grupper ska få.

Medlarnas förslag är ett tvåårsavtal, men Kommunal kan bara tänka sig
att göra upp för ett år. Annars skulle samordning med andra LO-fack bli
omöjlig.

Arbetsgivarna konstaterar att konstruktionen av medlarnas bud ”i allt
väsäntligt” överensstämmer med deras eget, som kom den 24 januari.

– Våra medarbetare inom vård och omsorg utför viktiga och ansvarsfulla
arbetsuppgifter och vi vill satsa på dessa kvinnodominerade grupper,
säger Åke Hillman, ordförande Kommunförbundets förhandlingsdelegation.

Samtidigt säger han att kommunerna inte klarar av de löneökningar som
finns i medlarnas bud.

Medlarbudet kostar arbetsgivarna cirka 3,7 procent, arbetsgivarnas bud
låg på 3,2 procent.

Konstruktionen av arbetsgivarnas lönebud delade upp kommunalarna i två
grupper: vård- och omsorg och alla andra.
Medlarnas bud går vidare längs
den vägen.
Nästan hälften av alla kommunals medlemmar får i medlarbudet bara dela
på 2 procent i år, och lika mycket nästa år. I gruppen som bara skulle
få dela på 2 procent, cirka 320 kronor, finns bland annat
barnskötarna, kökspersonalen, städare, brandmän och alla tekniska yrken
i kommuner och landsting. Här finns även landstingsanställda vårdare och
skötare.

Vård- och omsorgspersonalen som medlarna vill ge 5 procent i år och 2
procent nästa är i kommunerna: skötare, vårdare, arbetsterapibiträden,
fotvårdsspecialister, vårdbiträden, sjukvårds- och laboratoriebiträden,
undersköterskor, behandlingsassistenter, hemterapeuter, personliga
assistenter och hemvårdare.

I landstingen ingår bara undersköterskorna i den prioriterade gruppen.

Medlarnas 5 procent är bara 0,8 procent mer än vad arbetsgivarna
tidigare erbjöd, plus cirka 130 kronor. Samtidigt skulle även de här
vårdgrupperna bara få dela på 2 procent nästa år, i genomsnitt cirka
340 kronor per heltid.

Medlarnas bud liggerlångt ifrån kraven som facket har ställt för att
kommunalarna så småningom ska komma ikapp verkstadsarbetarna. En gammal
målsättning är att drygt hälften av medlemsgrupperna ska göra det på
fyra år. Det gäller alla yrken där arbetsgivarna nu kräver
gymnasieutbildning.
I fackets prioriterade grupp ingår även flera
mansdominerade jobb utanför vården som brandmän, maskinister, anläggare.

Kommunals ordförande Ylva Thörn framhåller ofta betydelsen av att höja
kvinnolönerna i vård- och omsorg.

Har hon därmed lämnat de mansdominerade teknikgrupperna?

– Nej, det finns absolut inget skäl för det! Vi och arbetsgivarna är
rörande överens om att det är inom vården de stora rekryteringarna
behövs. Men det innebär inte att vi kommer att släppa några andra,
försäkrar Ylva Thörn.

Procentsatserna ovan gäller hur mycket pengar som tillförs de potter som
fördelas lokalt.
Medlarnas förslag till individgarantin är att alla om
två år ska ha fått minst 450 kronor. Det gillar inte arbetsgivarna.

Huvudinriktningen i det centrala avtalet blir fortsättningsvis
individuell lönesättning, enligt medlarbudet. Och den inriktningen
skärps.
Budet innehåller en öppning för att anställda ska kunna
förhandla direkt med arbetsgivaren utan facklig medverkan också i andra
sammanhang än vid nyanställning. Dessutom föreslår medlarna att
möjligheten till att uppta förhandling mellan lokal lönerevision tas
bort. Två punkter som facket inte ställer upp på.

Kommunal har krävt att lägstalönen nu höjs till 14 000 kronor i månaden.

I medlarnas förslag finns de tre olika lägstalönegrupper. Bara de med
yrkesgymnasial utbildning och fyra års anställning skulle om två år
garanteras minst 14 000 kronor.

– Höjningarna av lägstalönerna är oacceptabelt låga och omfattar inte
heller alla grupper. I praktiken skulle lägstalönen för 19-åringar bli
sämre jämfört med idag, säger Ylva Thörn.

Arbetsgivarna vill överhuvudtaget inte ha lönegolv.

I dag vid midnatt löper löneavtalet ut. Förhandlingarna fortsätter och
Kommunals stora förhandlingsdelegation är kvar i Stockholm.