Avtalsförhandlingarna är i full gång. Klyftan mellan kommunalarnas krav och vad arbetsgivarna anser sig ha råd med är djup.

Arbetsgivarnas bud var värt cirka 3,2 procent; 500 kronor. Facket anser att de har råd med minst 5,5 procent — cirka 900 kronor — plus höjda lägstlöner och lönegolv.

Vi har tittat på vad en tusenlapp skulle kosta arbetsgivarna. Och olika sätt att finansiera den utan att det skulle kosta arbetsgivarna ett öre.

Om kommun- och landstingsanställda får lika många procent som övriga löntagare i landet så kostar det inte arbetsgivarna netto något. Tvärtom. Inkomsterna från kommunalskatterna växer fortare än deras lönekostnader.

Statliga Konjunkturinstitutet spår att lönerna i Sverige i år ökar med 3,6 procent. För kommunalarna innebär 3,6 procent 580 kronor mer i månaden.

• 3,6 procent löneökningar i Sverige påverkar de kommunala arbetsgivarna så här:

Egna lönekostnader växer med 10,8 miljarder…

…och kommunalskatteinkomsten växer med 12 miljarder.

För att komma upp till tusenlappen krävs det att arbetsgivarna släpper till ytterligare 420 kronor. (580 kr + 420 kr = 1 000 kronor.) Deras nettokostnad för en tusenlapp till alla kommunalare skulle därmed ”bara” bli 1,7 miljarder kronor. Deras utgifter skulle öka med mindre än en halv procent.

Här följer tre olika alternativ att betala kommunalarnas ”extra” 420 kronor. Netto kostar de inte kommun- och landstingskassorna något.

1. Omfördelning mellan anställda*

En bit över hälften av de landstingsanställda tillhör yrkesgrupper med över 20.000 i genomsnittslön. Att ge kommunalarna en tusenlapp skulle kosta de bättre betalda närmare en procent i sämre löneutveckling. I genomsnitt skulle de då få höjd lön med cirka 700 kronor.

Kommunerna har större andel lågt avlönade. Yrkesgrupperna med över 20.000 i genomsnittslön utgör bara drygt 30 procent av de anställda. Dessa bättre betalda skulle få drygt två procent i sämre löneutveckling. De skulle få cirka 400 kronor i höjning, i genomsnitt.

*Utgångspunkt: lönerna höjs med i genomsnitt 3,6 procent.

2. Höjd kommunalskatt

För att ge kommunalarna de 420 kronor som fattas till tusenlappen behövs en skattehöjning på drygt 12 skatteören.

3. Pengar från staten

Statsminister Göran Persson har i ord stött kommunalarna, men några pengar har regeringen inte bidragit med. Samtidigt blir staten den stora vinnaren om kommunalarna får sin tusenlapp. Finansministern får genom kommunalarnas löneökningar betydande inkomster från arbetsgivaravgifter, sociala avgifter, moms med mera.

Skulle han ge tillbaka dem till kommuner och landsting är finansieringen av kommunalarnas tusenlapp så gott som klar. 

Fotnot: Omkring 40 procent av de anställda i kommuner och landsting är kommunalare. Deras andel av lönesumman är drygt 30 procent.