Styrelsens rekommendation skulle ha grundats på om kongressens villkor för ett ja till EMU har uppfyllts. Villkoren är bland annat att det ska finnas ett strukturråd och buffertfonder. Buffertfonden skulle enligt LO hjälpa till att bekämpa arbetslösheten i kristider.

LO:s krav diskuteras fortfarande i den gemensamma arbetsgrupp som finns mellan LO och det socialdemokratiska partiet. Regeringen vill inte ha en buffertfond enligt LO:s modell. Nu pågår diskussioner om att hitta andra lösningar som kan accepteras av socialdemokraterna och LO men även av folkpartiet och andra borgerliga partier.

Buffertfonden, som borgerliga politiker tycker för mycket påminner om löntagarfonderna på 80-talet, kan exempelvis ersättas med ett högre sparmål i statsfinanserna. Men frågan är om dessa pengar ska öronmärkas, om de enbart får användas i kristider och vad pengarna i så fall ska användas till.

LO:s styrelse hoppas att det finns ett färdigt förslag att ta ställning till när de träffas på nytt nästa vecka.