Det första medlarbudet i de kommunala avtalsförhandlingarna innehåller inga siffror — varken krontal eller antal procent. Istället en massa bokstäver A, B, C… Det handlar alltså mer om principer än om pengar.

Kommunal påpekar i sitt svar att de inte kan ta avgörande ställning till hur avtalet ska se ut utan att veta hur mycket pengar det handlar om.

Medlarna har arbetat fram en ram för ett tvåårigt avtal. Kommunal har förordat ett ettårsavtal vilket är nödvändigt om man inte ska omöjliggöra en samordning med andra LO-fack 2004.

Kommunals satsning på alla yrken som kräver gymnasial utbildning har medlarna inte köpt. Snarare ligger budet närmare arbetsgivarnas snävare satsning på vårdfolket. Och inte ens för dem finns några skrivningar om att höja löneläget till verkstadsarbetarnivå.

Så här såg medlarnas bud ut i korthet:

– Till lokala förhandlingar finns X procent.

– Vid periodens slut ska alla vara garanterade minst Y kronor.

– Lägstalönen för arbetstagare med fast kontant lön och som fyllt 18 år ska höjas i tre steg till A, D respektive F kronor.
Dels från och med 1 april i år, dels 1 april 2004 och 31 mars 2005.

– Lägstalönen för anställda som genomgått gymnasiala omvårdnadsprogrammet blir B, E respektive G kronor. Men då fordras dessutom att arbetsgivaren kräver en sådan utbildning och att den enskilde varit anställd i minst C månader.

– Nya skrivningar som skärper den individuella lönesättningen. Allt ska ske efter arbetsgivarens lönepolitiska riktlinjer. Medlarnas förslag är en kopia av de skrivningar som finns i tjänstemännens avtal.

— Det skulle minska våra möjligheter till inflytande över lönesystemen, säger Håkan Pettersson.

Kommunal vill som tidigare ha lokala avtal om hur den individuella lönesättningen ska gå till.

På många sätt har medlarna gått arbetsgivarna till mötes.
Kommunförbundet och Landstingsförbundet säger alltså ja. Men de vill bara höja lägstalönerna vid ett tillfälle. Och kommunalarna ska inte ha högre procent än andra:

— Vi ser positivt på en avtalsperiod längre än ett år under förutsättning att X inte avviker från nivån i övriga redan tecknade överenskommelser, skriver arbetsgivarna.

Enligt Kommunals avtalsombudsman Håkan Pettersson står fackets krav fast att satsningen ska gälla alla yrken som kräver gymnasial utbildning.

Här finns alltså inga inskränkningar till att det bara gäller de som genomgått det treåriga omvårdnadsprogrammet. Och lönenivån ska på fyra år upp på nivån för verkstadsarbetarna, kräver Kommunal.

Kommunals krav på att ingångslöner för de olika yrkena står också fast. Dock blir det inga krav på vilka nivåer de ska ligga. Bara att de olika kommunerna och landstingen måste införa ingångslöner/befattningslöner.