— Vi vill inte jaga ut sjuka människor i arbete. Utan det handlar om att ge människor rätt behandling och hjälp så att de blir friska och kan komma tillbaka i arbete, sa arbetslivsminister Hans Karlsson (s) när han presenterade förslagen tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet.

Av det samlade grepp som skulle tas mot ohälsan, enligt regeringens planer i höstas, återstår inte särskilt mycket. Det som kom på torsdagen innehåller endast förslag som berör själva sjukskrivningsprocessen.

På det området föreslår regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet bland annat:

• Slopa den skrivning i lagtexten som öppnar för att arbetsgivaren kan strunta i rehabiliteringsutredning efter fyra veckors sammanhängande sjukskrivning. Men arbetsgivare som även fortsättningsvis nonchalerar det kommer inte att straffas för det.

— Det är möjligt att vi får återkomma till det. Vi får se först om det här ger några effekter, sa Hans Karlsson.

• Förbättrad utbildning för läkare, högre kvalitet på sjukintygen och en skyldighet för försäkringskassan att kalla till så kallade avstämningsmöten ska ge en större andel deltidssjukskrivningar, är det tänkt.

Redan nu sen ordet deltidsjukskrivning blivit vanligare i den allmänna debatten har det, enligt Riksförsäkringsverket, blivit en större andel deltidssjukskrivningar.

På avstämningsmötena ska förutom den enskilde även läkaren, arbetsförmedlingen, facket, arbetsgivaren och företagshälsovården delta.

• Stramare regler för vilken ersättning som ska betalas ut. Ett år efter sjukanmälningsdagen ska försäkringskassan ha rätt att pröva om sjukpenningen ska övergå till sjukersättning eller aktivitetsersättning, som oftast ger lägre ersättning.

När det gäller förslag som rör själva arbetsplatserna och arbetsgivarens ansvar, vill regeringen och de båda samarbetspartierna återkomma senare.

I vårens budgetproposition kommer exempelvis förslag om hur mycket eller lite arbetsgivaren ska stå för sjukkostnaderna.

Dessutom har de tre partierna en ”ohälsogrupp” som också kommer att presentera förslag så småningom i ett försök att påverka sjuktalen.

— En fråga som diskuterats väldigt mycket är förbättringar och utökningar av företagshälsovården. Där återkommer vi med förslag i vår eller senast i höst, sa Hans Karlsson.