• Arbetstids- och hälsoprojektet FriskTid startade inom städverksamheten i Skellefteå kommun i januari 2001. Det pågår till december 2003.

• Syftet är att göra arbetet mer attraktivt och verksamheten mer effektiv. Personalen ska bland annat få ökad handlingsfrihet, jämnare arbetsbelastning och yrkes- och kompetensutveckling.

• Projektet innefattar 8 arbetsställen med 38 anställda.

• Avtalet innehåller bland annat årsarbetstid, självplanerande arbetslag, flexibel arbetstid och arbetstidsbank. Maximal plustid är 80 timmar och maximal minustid 20 timmar. Arbetslagen planerar sin arbetstid månadsvis.

• Friskvårdsdelen innehåller 90 minuters friskvård per vecka på arbetstid.

• Två städare som tidigare varit sjukskrivna har engagerats som projektledare respektive friskvårdsledare på deltid.

• FriskTid är ett samarbete mellan kommunen, fastighetskontoret och Kommunal Västerbotten, sektion 17.

• För mer information kontakta projektledare Karin Hedlund och friskvårdsledare Marianne Fahlman 0910-73 59 57 eller Kristine Vaneryd, fastighetsklubben 0910-73 61 59.