Landets universitets- och regionsjukhus ges en särställning och ska inte kunna läggas ut på entreprenad, om enmansutredaren och riksdagsmannen Per Axel Sahlberg (s) får som han vill. Men övriga sjukhus kan alltså privatiseras, enligt förslaget.

Däremot säger utredningen klart nej till att låta patienter med privata försäkringar gå före i köerna till vården.

Frågan är om regeringen och samarbetspartierna vänsterpartiet och miljöpartiet kan godta förslaget.

I sin överenskommelse efter valet i höstas lovade partierna att inga akutsjukhus skulle få drivas av företag med privata vinstintressen.