Ett par kommuner, Solna och Växjö, ligger redan i startgroparna för att kunna använda lagen i nya avtal med till exempel privata äldreomsorgsföretag.

Men frågan är om insynen verkligen kommer att öka särskilt mycket.

— Lagen kommer inte att få någon stor effekt, kanske i enskilda fall, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna som har cirka 1.800 privata företag som medlemmar.

I dagarna går rekommendationer ut från Kommunförbundet till landets 290 kommuner om hur den nya paragrafen i Kommunallagen ska tolkas. Kommunförbundet föreslår att en generell klausul skrivs in i avtalen. Insynen kan jämställas med den som finns i kommunala bolag, enligt Kommunförbundets jurist Ellen Heldahl Hausel.

Klausulen tar fasta på att det handlar om insyn i frågor som gäller hur verksamheten utförs.

Men det finns flera förbehåll. Information som skulle ha varit sekretessbelagd hos kommunen behöver inte lämnas ut. Inte heller sådant som bedöms vara företagshemligheter. Och det ska inte medföra ”väsentlig praktisk olägenhet” för entreprenören.

Både Kommunförbundet och Vårdföretagarna bedömer det som att sådant som till exempel löner även fortsättningsvis förblir skyddat från insyn.

Samma tolkning tycks tills vidare gälla i Växjö kommun som just är färd med att teckna två nya avtal om entreprenad i äldreomsorgen.

— Jag har sett det som att det ska handla om insyn i kvalitets- och utbildningsfrågor till exempel. Men det är möjligt att ekonomiska frågor kan komma på tal också, säger Henrik Karlsson, inköpschef i Växjö.

Det saknas också sanktionsmöjligheter mot kommuner eller entreprenörer som struntar i lagen.

Kommunallagen ändrades i samband med att regeringen och riksdagen klubbade igenom en rad andra förändringar i demokratiska frågor.

En arbetsgrupp med representanter för Kommunförbundet och entreprenörernas branschorganisationer försökte gemensamt komma fram till hur det här skulle tolkas i praktiken. Men samtalen havererade i höstas och därför lägger Kommunförbundet nu ett eget förslag.

— Vi kom inte överens. Branschorganisationerna motsätter sig hela lagförslaget, säger Kommunförbundets jurist Ellen Heldahl Hausel.

Vårdföretagarna vill inte ha någon generell klausul, bekräftar Ulf Lindberg. Det är för mycket klausuler med lagtext redan som det är i avtalen, säger han.