— Just nu finns det inget akut behov av undersköterskor i Gävle. Vi ska inte utbilda för någon slags lagerhållning, säger Christer Grönwald, biträdande länsarbetsdirektör i Gävleborgs län.

Länsarbetsnämnden hade ställt som villkor att de som slutförde en eventuell utbildning skulle garanteras anställning av Gävle kommun. Men omvårdnadsförvaltningens chef Anita Svensson säger att det vore en omöjlighet.

— Vi måste ju anställa personer som vi tycker är lämpliga. Jag kan tycka att det är alltför kortsiktigt att resonera som länsarbetsnämnden gör i det här fallet, säger Anita Svensson.

Ordförande Ellinor Hedblom i Kommunals sektion 6 i Gävle har svårt att förstå kommunens resonemang.

— Med tanke på hur svårt det är att få in vikarier, hur många vikarier som saknar utbildning, och hur få som söker sig till gymnasiets vårdutbildningar så tycker jag att kommunen borde inse att enda sättet att trygga rekryteringen är att erbjuda fler fasta tjänster, säger Ellinor Hedblom.

Enligt Arbetarbladet finns det 1427 utbildade undersköterskor i Gävleborgsområdet inskrivna som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Men många har timanställningar eller tillfälliga vikariat.

Äldreomsorgschef Anita Svensson tror inte som länsarbetsnämnden att utbildade undersköterskor skulle riskera arbetslöshet.

— Det finns en bred arbetsmarknad för utbildade undersköterskor, i Gävle och i grannkommunerna. Det handlar inte bara om kommunerna, utan också om landstinget och olika vårdgivare som söker personliga assistenter med mera. På några års sikt kommer rekryteringsbehovet att vara stort, säger Anita Svensson.