— Det här visar tydligt att det finns pengar i kommunerna att göra mer för våra medlemmar, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Docent Paula Liukkonen vid Stockholms universitet har på Kommunals uppdrag utarbetat en slags kalkyl över de kostnader kommuner och landsting har för en anställning. Hon har jämfört så kallade anställningskostnader, utöver själva lönen, för timvikarier och för tillsvidareanställda.

I dessa ”anställningskostnader” ingår till exempel tiden för att ringa in/rekrytera personal och kostnaderna för att skola in personalen i arbetet.

Hennes slutsats är att det kostar ungefär 3 000 kronor mer att ha en timvikarie anställd i tre månader jämfört med att ha en fast anställd i ett år.

— Det som förvånade mig väldigt mycket är hur mycket tid det gick åt för att följa de nyanställda, säger Paula Liukkonen.

Enligt Kommunals siffror är cirka 13 procent av de kommunalt anställda timvikarier.

Vad som inte ingår i kalkylen är att de rena lönekostnaderna är högre för fast anställda än för timvikarier. Däremot framgår det av rapporten att timvikarier är billigare på så sätt att de betydligt mer sällan är korttidssjukskrivna än fast anställda.

Rapporten vill Kommunal använda i opinionsbildningen, bland annat i den pågående avtalsrörelsen, för att peka på att det visst finns resurser till att höja lönerna.

— Många av våra medlemmar får ständigt höra att det är för dyrt att höja deras löner. Den här rapporten visar att ord och handling inte går ihop, säger Ylva Thörn.