I december landade 20 undersköterskor och vårdbiträden i Bryssel.

Där presenterades de för tjänstemän inom olika EU-organ och besökte äldreboenden, där de belgiska cheferna presenterade verksamheten.

Solna kommun passade på att lansera sina undersköterskor och vårdbiträden.

Förvaltningschefen Liane Wallerstedt-Johansson poängterade att just de yrkesgrupperna måste få mer ansvar och inflytande. Får de det, är det otroligt många bland dem som är idérika och engagerade.

Solna har startat en utbildning som kallas karriärstegen där undersköterskor och vårdbiträden utbildar sig i tre steg och får höjd lön för varje steg.

Något att sprida vidare inom EU, tycker Liane Wallerstedt-Johansson som också kan tänka sig att man ska kunna byta jobb med varandra i de olika EU-länderna.

I utbildningen ingår en resa till Bryssel för att öka deltagarnas EU-kunskaper. Projektet betalas delvis med EU-pengar. Reseledare och ansvarig för programmet var undersköterskan Helena Snaula.

— Karriärstegen är ett sätt att höja kvalitén på jobbet, att få personal att stanna och kunna rekrytera ny personal till vården, sade Liane Wallerstedt-Johansson.

Det är ett problem inom hela EU att få tillräckligt med kvalificerad personal inom äldreomsorgen.

När hon presenterade karriärstegen för Johan van Belle, ägare till det privata äldreboendet Clos de la Quiétude, såg han dock fundersam ut:

— Det låter i och för sig bra, speciellt om man får pengar från EU, men ett sådant projekt skapar en ny typ av jobb som såväl läkare som sjuksköterskor måste acceptera. I Belgien startade ett projekt som gick ut på att vidareutbilda vårdbiträdena, men det blev inte accepterat av sjuksköterskefacket, sade han. 

Läs ett längre reportage om karriärstegen i Kommunalarbetaren nr 2-2003.