De kommunala bussbolagen kräver individuell lön för förarna. I de privata bussföretagen finns en lönestege där lönen höjs efter antal år i yrket.

Semestern, som är längre än i de flesta av de privata företagen, är en annan fråga som diskuteras. De kommunala företagen vill ha en förändring av sina semesterregler för att de ska bli mer konkurrensneutrala.

Det kompromissförslag som nu studeras är ett försök att ta hänsyn till arbetsgivarnas krav.

Kommunals ombudsman Robert Westberg vill inte kommentera detaljerna i förslaget.

— Jag är glad över vad vi har åstadkommit. Nu ska vi jämföra förslaget med det avtal som vi har träffat med de privata bussföretagen. Är förslaget kostnadsneutralt i den jämförelsen så talar mycket för att vi kan enas om ett avtal även med de kommunala bussföretagen. Då har vi vårt branschavtal, säger han.