Bakgrunden är en tolv år gammal sammanslagning av Timrås och Sundsvalls räddningstjänster. I insändaren, som publicerades i augusti 2002, skriver Tommy Jansson bland annat att Timrås gamla räddningstjänst var ett ett monument över en felaktigt förd politik.

Resultatet lät inte vänta på sig. En dryg vecka efter att tidningen kom ut skrev ledningen för räddningstjänsten ett brev till personalen. Där gav man sin syn på sammanslagningen och uppmanade dessutom medarbetarna att tala med varandra i stället för att föra en diskussion i medierna.

Att säga att medarbetare inte ska uttala sig i pressen är ett brott mot svensk grundlag. Där, i tryckfrihetsförordningen, står svart på vitt: Varje svensk medborgare har rätt att i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter i vad ämne som helst.

Men trots det hade räddningschefen Peter Löthman flera åsikter om insändaren. Löthman ville bland annat inte att Jansson skulle uttrycka sina åsikter som anställd, utan som privatperson. Eftersom Tommy Jansson är fackligt aktiv tyckte chefen dessutom att han skulle vara försiktig med att skriva insändare, eftersom han som sådan företrädde medlemmarna.

Det hela blev känt i pressen och då fick Sundsvalls chefsjurist kalla fötter. Han ordnade en kurs för cheferna och berättade att så här fick det inte gå till. Tommy Jansson har fått en ursäkt och man har tagit tillbaks den kritik som brandmannen fått.

Justitieombudsmannen, JO, har nu fått upp ögonen för ärendet. Än har JO inte kommit till något beslut. Men i ett brev till ombudsmannen skriver räddningstjänstens dåvarande ledning att man beklagar att man skickade iväg brevet till de anställda. Ledningen erkänner också att Tommy Janssons medborgerliga rättigheter har kränkts.