Fyra arbetsplatser med 28 anställda gick över till 3-3-systemet i oktober 2001. 3-3-systemet innebär arbete tre dagar, ledig tre, vardag som helg. I det här fallet kombineras det med en timbank på 214 timmar per år och anställd som var och en får arbeta utöver schemat för att täcka upp för sjuka, vid utbildningsdagar, semester osv.

hade gått, hade sjukfrånvaron på två av enheterna i Markaryd minskat med hälften, på de andra två från 80 sjukdagar till sex.

— Vi tycker det här är jättebra, säger Ing-Marie Engström, undersköterska på Fyrklöverns korttidsvård. Fördelarna är att man hinner vila upp sig, att det är samma bemanning på helger som vardagar. Därför kan man göra saker på helgerna, t ex duscha de gamla. Det blir också stabilare, samma personal och färre vikarier.

I den enkät som gjorts uppger 22 av de 24 som svarat att 3-3-systemet är positivt, en är negativ och en har svarat ”vet ej”.

Sedan 1999 får de anställda inom vård och omsorg i kommunen själva bestämma vilken sysselsättningsgrad de vill ha, ”Markarydsmodellen”. Och under våren planeras försök med ytterligare en arbetstidsmodell, men hur den ska se ut är ännu inte klart.