Du Bo Södersten

Angriper du

vårt aningslösa

svenska Folk

där många gått

ner sig

i en enpartiregim

Ser du

det du kan se

från din internationella

Professorsläktare

Där du sitter

I Jönköping

Och du

Har du insyn

demokratisk respekt

och känner du

den offentliga vården

när du ger järnet

Och du

Mer än så

Är tiden långsam

där du sitter

försjunken i

din ekonomiska litteratur

Prova verkligheten

Ta på dig en vit rock

ge dig ut

på den vita arenan

Och efter några år

av hårt slit

får kanske

också du

en dryg månads extra semester.