• I Buenos Aires har SUEZ ökat anslutningen till dricksvatten så att över två miljoner människor har fått tillgång till vatten sedan 1993 och 1,1 miljoner fler människor är anslutna till avloppsnätet.