• De drivande krafterna bakom privatisering är IMF, Internationella Valutafonden och Världsbanken. Att privatisera kan vara det enda sättet för regeringarna att få lån.

• Den bolivianska regeringen har snabbt anpassat sig till de villkoren. Inte ens vattenkooperativet i Santa Cruz i Bolivia, som till och med Världsbanken prisat, fick stöd av regeringen för ett lån. Nya investeringar skulle göras av den privata sektorn.

• Likadant har det varit i Argentina där stora delar av den offentliga sektorn sålts ut.