Lind är ett trädslag som villigt skickar nya skott vid beskärning och den mjuka veden gör arbetet lätt och snabbt. Lind hör också till gruppen häckväxter med genomgående stam och toppas först ungefär 20 centimeter under den slutliga höjden. Försök behålla centralstammen och ge den en ny topp, samtidigt som du klipper in den hårt på sidorna.

Lämplig tid för beskärning kan vara nu eller i mars-april. Fördelen med att göra beskärningen på vårvintern är att man inte riskerar stark kyla, som kan orsaka onödig skada och stress om snittytorna är stora.