På fredag träffas facket och de kommunala arbetsgivarnas organisationer — Kommunförbundet och Landstingsförbundet — för att påbörja förhandlingarna.

Totalt kräver Kommunal att kommunerna och landstingen avsätter lägst 5,5 procent i lokalt utrymme för lönehöjningar.

Profilen är att satsa på de allra lägst avlönade och yrken som kräver gymnasial utbildning.

När Kommunal sade upp löneavtalet för någon månad sedan sattes de senare grupperna i centrum. Målsättningen för Kommunal har sedan några år varit att höja deras lönenivåer till verkstadsarbetarnivå. Hittills har utvecklingen inte gått Kommunals väg. Lönegapet består och är i dag 2 700 kronor i månaden.

Under ett år, 1 april 2003 till 31 mars 2004, vill Kommunal hämta in minst en fjärdedel av det lönegapet. Det betyder minst 675 kronor.

Om lönerna för verkstadsarbetarna nästa år höjs med 3 procent krävs det ytterligare 570 kronorna i högre lön för att gapet inte ska växa igen.

Totalt blir notan för de yrkesgymnasiala grupperna då 7,6 procent.
De är nu drygt hälften av förbundets medlemmar.

När det gäller lönekraven för övriga medlemsgrupper har de inte preciserats. Men med en ram på 5,5 procent skulle pengarna inte räcka så långt. De skulle bara få mindre än hälften av vad de gymnasiala grupperna skulle få.

På lång sikt vill Kommunal också lyfta deras löner till verkstadsarbetarnivå.

Kommunal kräver också att lägsta lönen för vuxen arbetstagare höjs från 12 000 till 14 000 kronor i månaden. I dag har 31 000 kommunalare en lön som understiger 14 000 kronor i månaden (heltidsmått).

Kommunal vill också skriva in i avtalet att det ska göra överenskommelser om ingångslöner och befattningslöner för olika yrken. Exempelvis lönegolv för en undersköterska, vaktmästare eller brandman.

Men hur Kommunal vill att det ska gå till är fortfarande oklart. Vad ska bestämmas i det centrala avtalet och vad ska man klara av lokalt? Vad det kostar finns inte heller uppgifter om.

Kan det bli så att vi får 289 olika ingångslöner för undersköterskor, en för varje kommun?

– Vi har i våra yrkanden sagt att det ska finnas tvingande regler, men inte om storleken ska avgöras centralt eller lokalt, svarar Kommunals avtalsombudsman Håkan Pettersson.

I nr 21 av Kommunalarbetaren redovisade vilka lönegolv som Kommunals lokala sektionsordföranden tycker att facket ska kräva. Några exempel: 16 200 kronor för barnskötare, 17 100 kronor för brandmän, 15 500 för ekonomibiträde.

Håkan Pettersson konstaterar att deras krav på ingångslönenivåer överstiger dagens medellöner.
– Jag önskar att vi kunde lyfta väldigt mycket, men jag kan inte värdera mer än så innan vi ska börja förhandla, kommenterar han.