Bakgrunden är den allmänna förskolan som fr.o.m. nästa år ger 4- och 5-åringar rätt till plats i förskola tre timmar per dag utan avgift. I Piteå väljer politikerna att inte ge föräldrar rätt till avgiftsminskning om de vill ha kvar sina barn hos dagbarnvårdare.

— Vi har valt att tolka lagen så att erbjudandet bara ska gälla förskoleverksamhet med behörig personal, säger Siv Marklund (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Piteå. Och menar med behörig personal förskollärare.

Hon säger i samma andetag att kommunen har många duktiga dagbarnvårdare och barnskötare, och att hon förstår att föräldrar kan vara arga att de får betala mer om de vill ha kvar barnen hos dagbarnvårdaren.

Om dagbarnvårdaren är förskollärare förvandlas familjedaghemmet till förskola, och då kan det bli en avgiftsminskning! förklarar hon. Men någon sådan dagbarnvårdare finns inte i kommunen.

Andra kommuner i Norrbotten har valt en annan väg — de ger samma avgiftsminskning till barn som är kvar hos dagbarnvårdaren.

— Jag vet att det är så, men vi har tolkat det så här, säger Siv Marklund.

— Många föräldrar vill att deras barn ska få vara i hemmiljö och i en mindre barngrupp där de blir sedda och inte behöver höja rösten och konkurrera med så många andra om uppmärksamhet, säger Lena Lundberg, dagbarnvårdare i Piteå.

Hon påpekar också att det blir tyngre och svårare att få vardagen att fungera för dagbarnvårdarna när de får enbart små barn att ta hand om — om det nu alls kommer att finnas några dagbarnvårdare kvar.

— På det här viset sållar kommunen mer eller mindre bort en hel yrkeskår samtidigt som valfriheten för föräldrarna försvinner. Och detta trots att vi har ett socialdemokratiskt styre.