Den senaste undersökningen om läkarnas rökvanor kommer från Läkarförbundet. Den visar att svenska läkare röker minst i världen.

Siffran sex procent stämmer med Karolinska Institutets HaKul-undersökning där man frågat 7.533 personer av olika yrkeskategorier i några kommuner och landsting.

34 procent av städarna, 30 procent av vårdbiträdena och 25 procent av undersköterskorna rökte, däremot bara 15 procent av sjuksköterskorna.

Sedan 1969 har ändå rökningen i Sverige gått ner med över hälften. Då rökte 42 procent av befolkningen dagligen, och hela 46 procent av läkarna.

Majoriteten av dagens läkare har rökfritt i hemmet och vill ha rökfria restauranter, rökfritt hotellrum och en särskild avgift på tobaksvaror öronmärkt för forskning och förebyggande åtgärder.