Alla landsting har tagit ett principbeslut på ”rökfritt landsting”. I praktiken betyder det att rökrummen för anställda har tagits bort på de flesta håll. Hälsoplaneraren i Västmanland är den enda tillfrågade som medger att de få kvarvarande patientrökrummen tyvärr också nyttjas av de anställda. Ofta är det förbjudet att röka vid entréer och på balkonger, något som inte alltid efterlevs. I Örebro och Skövde har sjukhusen speciella rökrutor utomhus för besökare och anställda.

På Universitetssjukhuset MAS i Malmö blir det snart svårt att vara rökare. Från årsskiftet måste personalen först byta kläder och stämpla ut innan de får gå utomhus och röka. Och de får löneavdrag för tiden de tillbringar med att röka. Även i Halland diskuterar man att förbjuda rökning på arbetstid.

Mot slutet av året räknar Folkhälsoinstitutet med att ha en komplett bild av läget på tobaksfronten i kommuner och landsting.