Att skapa en annan bild av vården och locka unga människor dit är viktigt för hela landet. I Halmstad har arbetsmarknadsprojektet Kompetensbryggan lyckats, berättar Hallandsposten. I ett samarbete för fjärde gången mellan Länssjukhuset, arbetsförmedleingen och kommunen har man lyckats nå gruppen unga vuxna, det vill säga åldrarna 20-35 år. Praktik med personlig handledning, studiebesök och föreläsningar ingår i programmet som lockat mellan 60 och 70 procent att läsa vidare efter projektet. Att satsa på vuxenutbildningen är sunt, lite livserfarenhet ökar chanserna att trivas i vården.