Ersättningarna till medlemmar från hemförsäkringen är högre än premierna, därför måste kostnaderna begränsas. Förutom att självrisken höjs, ändras villkoren något. Försäkringen ersätter inte längre stöldbegärlig egendom som stjäls ur bil, husvagn, båt mm. Därför ska man se till att inte förvara mobiltelefon, dator, kamera osv i bilen, även om den är låst. Tar man med sig sådant hemifrån ska det förvaras inlåst i skåp eller annat utrymme. Bara om detta brutits upp med våld, ersätter försäkringen förlusten.

Även i fortsättningen betalar hemförsäkringen alltid ersättning för stöld i samband med rån och överfall.

Folksam skickar under hösten ut försäkringsbeskedet och information om de nya villkoren.