Kaprifoler kan ha ett ganska djupgående rotsystem om de har stått på samma plats mycket länge. Använd spaden som en kniv och skär av rötterna ungefär tre decimeter från mitten. Om detta visar sig svårt får du gräva ett schakt, så att du kommer ned till omkring 40 centimeter. Försök sedan att försiktigt lossa plantan och klipp ned den till ungefär 50 centimeter. Vattna ordentligt både före och efter flytten. Lycka till!