De två undersköterskorna Ellinor Johansson och Ylva Jansson har arbetat med att utveckla och kvalitetssäkra labbet på Bomhus Hälsocentral på lediga stunder mellan patienterna sedan 1997. Nu är labbet äntligen godkänt.

— Vi har allting nedskrivet och då blir man mycket säkrare i sin yrkesroll. Patienterna märker också av det här. De känner sig säkrare och märker att man har tid att ägna sig åt dem, säger Ellinor Johansson.

Undersköterskorna har gjort en egen kvalitetsmanual. Om man är osäker på hur någonting i labbet ska göras är det bara att läsa i den.

— Vi har möte en gång i veckan där vi går igenom eventuella problem som har uppstått. Alla känner sig delaktiga, eftersom vi har utformat modellen själva, förklarar Ellinor Johansson stolt.

Även distriktssköterskorna kan komma in och fråga om det är något de är osäkra på. För patienternas del innebär den nya modellen att de får vara mer ifred under provtagningen och att de slipper köa på vägen in dit.

— Tidigare kom alla in på labbet med prover medan vi hade patienter inne. Det var som Arlanda här, med folk som kom och gick i en enda röra. Nu placerar man proverna i ett litet skåp utanför och ringer på oss med en ringklocka. Vi har också infört ett kölappssystem. Vi ser på en liten display vems tur det är och slipper på så vis problemet med köer och trängsel bland patienter som är oroliga för att vi inte ska hinna med dem, konstaterar Ellinor Johansson.

När ett labb är kvalitetssäkrat får man ett diplom från tillsynsmyndigheten Swedak. Tidigare har hela landsting gått ihop och tagit fram kvalitetsmanualer. Det här är första gången som en enskild hälsocentral utvecklar sin egen modell.

— Vi är godkända och ska bara lägga till några regler för bland annat provtagning i hemmet och sedan är det en tidsfråga innan vi får vårt diplom, säger Ellinor Johansson nöjt.