Det var för tre år sedan som Avesta kommun anmälde det privata sjukhemmet sedan personal slagit larm om missförhållanden. Efter flera inspektioner och återkommande krav om förbättringar beslöt Länsstyrelsen i Dalarna i januari i år att hemmet skulle stängas. Då hade också ägaren fällts i tingsrätten för att ha ofredat en boende.

Ägaren överklagade beslutet om stängning, och nu har kammarrätten i Sundsvall beslutat ta upp fallet till prövning.

Trots den fleråriga kritiken mot Gästgården vårdas idag fortfarande sju lätt psykiskt sjuka där, det är platser som köpts av olika kommuner, bland annat Järfälla och Boden.