Då och då höjs röster för lagstiftning om rätt till heltid och i höstas beslutade den socialdemokratiska kongressen att använda lagstiftning för rätt till heltid.

Jag har alltid tyckt att krav på sådan lagstiftning är svårbegripliga. Dels därför att jag inte riktigt förstår hur det ska gå till, dels för att frågan om rätt till heltid för dem som vill ha det går att lösa mycket enklare. Lagstiftning om heltid verkar vara att vilja göra det svåra och krångliga för att slippa göra det enkla och självklara. Eller värre än så. Att försöka lagstifta om rätt till heltid tror jag är så komplicerat att resultatet blir att inget händer överhuvudtaget.

Varför inte börja med det enkla i stället? Det första som Kommunal kan göra alldeles själva är att ta bort rätten för arbetsgivaren att timanställa. Det är förbjudet enligt lag redan i dag men Kommunal tillåter timanställningar i avtalet. Ta bort den skitanställningen och tvinga därmed arbetsgivaren att ge människor fasta anställningar med anständiga arbetstidsmått.

Det är ovärdigt att vissa människor ska sitta hemma och vänta på dagens arbetserbjudande, i synnerhet från politiskt tillsatta arbetsgivare.

Det andra, som socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting kan göra alldeles själva, är att erbjuda alla som vill att få en heltidsanställning.

Det går att göra i morgon utan att vänta på att socialdemokraterna i riksdagen stiftar en särskild lag som skulle tvinga socialdemokratiska politiker i kommuner och landsting att erbjuda heltidsanställningar. Åtminstone borde de som var med och tog beslutet på den socialdemokratiska kongressen gå före med ett sådant erbjudande.

Troligen kostar det mera pengar att avskaffa en massa deltider och införa heltider. Men det kostar ju inte en krona mindre med heltider bara för att det blir en lag om heltid.

Pengarna måste fram i vilket fall som helst. Kanske hoppas kommun- och landstingspolitiker på att regeringen ska skjuta till pengar om det blir lag, men det är i så fall en egendomlig förhoppning. Samma pengar kan samma politiker ordna utan att ta vägen över en lag om rätt till heltid.

Visst är det en smula genant att de politiskt tillsatta arbetsgivarna i offentlig verksamhet erbjuder, inte bara dåliga anställningsformer, utan också låga löner och en arbetsmiljö som ger svåra belastningsskador och omfattande sjukskrivningar.

Lagstiftning till skydd för de anställda brukar man behöva ta till mot det privata näringslivet när kapitalets vinstmaximering ställs mot löntagarnas anställningsvillkor i en genuin intressekonflikt. Men mot kommuner och landsting… Konstigt.

Hans Karlsson är målare, har arbetat fackligt i 30 år, brinner för jämlikhet och samlar fjärilar. Ordförande i arbetstidsutredningen och före detta avtalssekreterare på LO.

Kommunalarbetaren 12/2002