När de två arbetsplatserna Grönboda och Kvarnbacken i Lindesberg hade arbetat efter 3-3-systemet i ett år, hade sjukfrånvaron hade minskat med 69 procent (Kommunalarbetaren 15/2001). Det var i oktober förra året. Nu i mars 2002 visar det sig att sjukfrånvaron fortsätter att sjunka.

– Vi har haft totalt tre sjukdagar sen dess här på Kvarnbacka, säger Christina Pettersson, områdeschef. Vi närmar oss noll, eller så lågt man kan komma.

Likadant är det på Grönboda, berättar områdeschef Anna-Lena Magnusson.
– Vikarierna i poolen kan höja kvaliteten i vården i stället för att vara sjukvikarier.

3-3-systemet innebär att alla arbetar i tre dagar och är lediga tre, vardag som helg.
Intresset är stort, och nu utvidgas försöken i Lindesberg, ytterligare 90 arbetar sedan februari-mars i systemet.

– Man märker redan efter några veckor att något hänt, stämningen blir mer rofylld och alla verkar jättenöjda, säger Christina Pettersson.

Men ytterligare en arbetstidsmodell ”90-10” prövas nu i Lindesberg, i hemtjänsten i Fellingsbro. Den modellen innebär att alla — även de tidigare deltidsanställda – arbetar 90 procent av heltid, resten är förtroendetid som kan ägnas åt friskvård eller utbildning. I den schemalagda tiden finns det utrymme som kan användas flexibelt, så att man lätt kan gå in och täcka en del frånvaro.

För den som vill utbilda sig finns ”Masugnen” i Lindesberg, där man kan läsa på distans både gymnasie- och högskolekurser. Det finns också planer på att starta minilärcentrum på fler platser i kommunen.

Varför pågår så många arbetstidsförsök just i Lindesberg?

– Det finns en nyfikenhet och öppenhet här, och förslagen kommer underifrån, från personalen, säger ordföranden i socialnämnden Irja Gustavsson (s). Och så bor ju Sune Nygren här i Lindesberg, han som ”uppfunnit” 3-3-systemet.