Reglerna i flera pensionssystem hindrar äldre att byta jobb eller få nytt jobb om de är arbetslösa. Arbetsgivarna tjänar på att ta en ung person.

Å ena sidan talar politiker och arbetsgivare väldigt mycket om att alla behöver jobba så länge som möjligt. Å andra sidan finns alltså fortfarande regler som försvårar för många över 45 år att få nytt jobb.

Så fungerar det exempelvis hos riksdagens egna revisorer!

Förloraren är samhället, dvs alla vi medborgare som går miste om både skatteintäkter och arbetskraft som höjer välfärden.