Carl-Eric Walter har fått äran att vara med i en så kallad fokusgrupp.

Varje avdelning har en fokusgrupp, utom Stockholm som har tre. Fokusgruppernas uppgift är att granska resultatet av rådslaget, en slags miniremiss under en veckas tid.

I ett grådisigt Stockholm sitter 14 av Kommunals medlemmar den här dagen och vänder och vrider på siffrorna och tolkningarna. Många av dem läser in nya tolkningar av frågorna, nu när de får se dem igen.

— Man hade kunnat bryta upp frågorna på olika yrkesgrupper lite mer. Man tänker gärna bara på sitt eget yrkesområde, säger Lena-Marie Johansson, som jobbar i hemtjänsten i Nykvarn.

Stockholmsavdelningens medlemmar ser något mer negativt på att privata företag ska få gå med vinst. Men annars svarar Stockholms medlemmar ungefär likadant som riksgenomsnittet.

Av dem som besvarat enkätfrågorna i Stockholm är 15 procent privatanställda jämfört med fem procent totalt av de svarande.

I fokusgruppen har de flesta svårt att se vem som vill driva företag utan vinstintresse.

— Det finns ingen som driver något i privat regi bara för att det är roligt, säger Carl-Eric Walter.

Något egentligt råd till Kommunals förbundsledning kommer inte fram den här dagen. Varken Carl-Eric Walter eller Lena-Marie Johansson kan ge någon vägledning av siffrorna.
— Statistik är statistik. Vilken slutsats förbundet ska dra, det vet jag inte, säger Lena-Maria Johansson.