Ända sedan 1994 har frågan om vem som ska ha tillsyn över att våra husdjur sköts enligt lagen diskuterats. Orsaken var att tillsynen varierade kraftigt från kommun till kommun.

Ett förslag om en särskild djurskyddsmyndighet med länsstyrelserna som tillsynsman har diskuterats. Men nu har regeringen svängt, rapporterar tidningen Göteborgs-Posten som citerar politiskt sakkunnige Karin Wallensteen på jordbruksdepartementet.

Kommunerna får därmed behålla tillsynen, trots att både facket (Lantarbetareförbundet/Kommunal) och jordbruksministern kritiserat kommunerna för att de inte skötte sitt uppdrag på rätt sätt.

Men djurskyddslagen kommer att skärpas, enligt Wallensteen. Nuvarande råd och rekommendationer ska bli mer bindande för kommunerna och förslaget om en myndighet kommer i djurskyddspropositionen senare i vår.