Det föreslår Kommunals förbundsstyrelse till förbundsmötet i sommar.

Styrelsen säger att det är en facklig uppgift att i alla former bekämpa främlingsfientlighet, rasism, nazism och homofobi. Därför ska Kommunal inom alla områden verka för alla människors lika värde.Den arbetet ska även föras internt inom Kommunal.

Målsättningen är att få fler medlemmar och förtroendevalda med utländsk bakgrund.

Förbundet ska även bevaka att arbetsgivarna inte diskriminerar någon vid nyanställning, sättande av löner, erbjudande om utbildning och kompetensutveckling.

Kommunal ska på alla plan samarbeta med förbund för sexuellt likaberättigande, invandrar- och handikapporganisationer samt organisationer för social och mental hälsa.
Dessutom vill styrelsen bilda en arbetsgrupp på förbundskontoret med uppdrag att samordna arbetet mot diskriminering.

Förbundsstyrelsen ställer sig därmed bakom de förslag som har tagits fram i rapporten från den grupp som utsågs av kongressen 2001för att ta en handlingsplan för att nå målet alla människors lika värde. Rapporten heter ”Vi kallar det rättvisa och respekt för människovärdet-en handlingsplan för mångfald och mot diskriminering.