Det ska finnas två elevskyddsombud per årskurs i högstadiet och två för varje program på gymnasiet, de ska utses av eleverna och delta i arbetsmiljöarbetet på skolan.

Men Kommunalarbetarens enkät visar att bara tre av tio högstadieskolor i Stockholm har elevskyddsombud.

— Skolorna tar inte sitt ansvar, och det finns många arbetsmiljöproblem i skolorna, säger Anders Davén, som arbetar på Elevorganisationen i Stockholm. Vi är ute på skolorna och utbildar eleverna, berättar om deras rättigheter, som de inte får reda på genom skolan.

Anders Davén talar om dålig städning, om brist på utrymmen att vara på på rasterna, om alldeles för kort matrast och för tidig skollunch. Men det handlar också om att lärare lägger för många prov samma vecka och om kollektiv bestraffning som tillämpas fast det inte är tillåtet.

På elevorganisationens hemsida www.elevorg.se kan man få svar på frågor om elevers rättigheter, om arbetsmiljön och mobbning, och vad elevskyddsombuden kan kräva när det gäller luft, buller, belysning, städning och annat.